SPRÁVNÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU

ZÁSADY SPRÁVNÉHO DOMÁCÍHO MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU.

1. VÝBĚR SPRÁVNÉHO TLAKOMĚRU:

Abyste si mohli správně měřit váš krevní tlak (TK) je třeba si zvolit i správný typ tlakoměru čili tonometru. Základní rozdělení tlakoměrů je na aneroidní profesionální a automatické tzv. domácí.

Určitě bychom pro domácí měření doporučili vybrat si nějaký typ automatického tlakoměru nejlépe na paži.

Pozor je třeba si dát v těhotenství, kde pravidelné měření krevního tlaku je prevencí preeklampsie neboli gestózy.

Dalším faktorem je správná volba velikosti a správné šíře manžety – jinou než standardní je třeba zvolit pro obvody paže pod 24 cm a nad 32 cm.

NORMÁLNÍ HODNOTY KREVNÍHO TLAKU:

Z hlediska odborného protokolu se považuje ještě tlak 140/90 Hgmm (milimetrů rtuti) za normální, ideálním tlakem je však hodnota 120/80 Hgmm.

O vysokém krevním tlaku mluvíme, pokud přesáhne hodnotu 140/90 Hgmm.

Prvním údajem je systolický tlak vznikající při kontrakci (stažení) srdce a druhý údaj je diastolický tlak při uvolnění srdečního svalu po kontrakci.

POZOR. Pokud je rozdíl hodnot systolického a diastolického tlaku větší než 40, měli byste neprodleně navštívit lékaře. 

JAK správně MĚŘIT tlak:  

Zásadně měříme tlak stále na stejné paži, v klidu, optimálně ráno po probuzení, v sedavé poloze s nohama položenými vedle sebe, každý den ve stejnou dobu.

Měření tlaku

Je třeba vědět, že v sedě naměříme v průměru o 5 Hgmm vyšší hodnoty diastolického tlaku než vleže, překřížené nohy mohou zvyšovat výsledky systolického tlaku až o 8 Hgmm.

Hodnotu krevního tlaku může zvýšit i napjaté svalstvo, proto si dávejte pozor na to, abyste měli během měření paži uvolněnou.

Pro dosažení co nejpřesnějších údajů je třeba umístit manžetu na úroveň srdce, což je oprimální u přístrojů pro měření tlaku na paži.

Použití tlakoměrů na zápěstí se doporučuje při silné nadváze nebo nadměrném svalstvu, jelikož v takových případech manžety klasických přístrojů nemusí vždy přesně obsáhnout enormně zvětšené nadloktí.

Náš aktuální krevní tlak je ovlivňován polohou těla, částí dne, ale i psychickým stavem.

PROSTŘEDÍ:

Klidná místnost, vsedě, ruka položená na stole, při tlakovém rozdílu měřit na ruce s vyšším krevním tlakem.

Tlak krve je nejnižší během spánku, před probuzením se začne pomalu zvyšovat, během práce nebo ve stresových situacích se může náhle zvýšit, na večer vykazuje v ideálním případě opět nízké hodnoty.

JAK ČASTO A KDY MĚŘIT krevní tlak:

Nejlépe je zvolit období 7 dnů (minimálně 3 dny) po nastavení nové léčby a před plánovanou kontrolou u lékaře – 2 měření ráno (před eventuální antihypertenzní medikací, pokud je užívána) a měření večer (před večeří).

Mezi měřením dodržte 1-2 min. časový odstup. U léčených hypertoniků je dlouhodobé měření doporučeno 1x max. 2x týdně k posílení adherence k léčbě. Izolovaná měření nelze použít k diagnóze a častější měření není doporučováno !!

POSTUP MĚŘENÍ:

Půl hodinu před měřením nesportujte, nevykonávejme žádnou fyzicky náročnou práci, vyhýbejme se konzumaci alkoholu, kofeinu, kouření a konzumaci většího množství jídel, jelikož mohou na krátkou dobu zvýšit krevní tlak.

Pokud je to možné buďte před měřením 5 -10 minut v klidu v tiché místnosti. Ruku v části pod loktem položte na nějaký tvrdý povrch s dlaní směřující nahoru a nohy mějte na podlaze.

Opřete si paži a záda, zaujměte pohodlnou sedací polohu, nohy si v žádném případě nepřekrižujte.

Oblečení bý mělo být pohodlné, široké, které se dá snadno vyhrnout, ať vám netlačí na paži.

Ujistěte se o tom, že manžeta (v případě přístrojů na zápěstí - zápěstí) se nachází ve výšce srdce, které je 2-3 cm nad záhybem loktu. V případě potřeby si pod loket resp. předloktí dejte polštář.

Během měření se nehýbejte a nemluvte, svaly musí být uvolněny. Pokud jste v napětí nebo nervózní, krevní tlak se může náhle zvýšit.

V zájmu srovnatelnosti výsledků si měřte tlak stále na stejné ruce a v tom samém čase (nejlépe ráno ihned po tom, jak vstaneme). Obvykle se měří na levé ruce, pokud však máte tlak na pravé ruce vyšší, uprednostňujte měření na této straně.

Je vhodné měření 3x opakovat po 1 -2 minutách a výsledky zprůměrovat. Nelekněte se hodnoty z prvního měření, budou pravděpodobně vyšší než ty ostatní.

Založte a veďte si zápisník naměřených hodnot, prostřednictvím kterého si budeme moci sledovat vývoj krevního tlaku. Pokud používáte tlakoměr s funkcí paměti měření máte o starost méně.