Znáte symboliku znaku záchranářů modrá hvězda života?

Symbolika znaku Modrá hvězda života

Každý asi známe tradiční znak všech záchranářů Modrá hvězda života,  který již považujeme v současné době za normální.

Je to symbol, který se v posledních desetiletích stal i u nás zcela běžně používaným označením vozidel záchranných služeb. Základní barva hvězdy je modrá. Musí být umístěna na bílém čtvercovém nebo kruhovém podkladě.

Administrativní personál a dispečeři mají hada a orámování hvězdy provedené ve stříbrné barvě a tato hvězda nemusí být na bílém podkladě.

Vozidlo ZZS III

Původně znak vznikl v USA na počátku sedmdesátých let minulého století kvůli rozepřím s organizací Červeného kříže, která tvrdila, že v té době používaný symbol záchranných služeb oranžový kříž v bílém poli, imituje uznávaný symbol Červeného kříže.

Z tohoto důvodu bylo vydáno Federálním úřadem National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), který má na starosti fungování záchranných služeb (Emergency Medical Service – EMS) na území USA, nařízení o vytvoření zcela nového symbolu EMS.

Pomocí upraveného amerického Medical Identification Vozidlo ZZS IISymbolu (MIS) červené barvy byla vytvořena modrá hvězda zhruba v podobě v jaké jí vídáme dodnes. Žádný složitý zázrak to přitom nebyl, MIS se jen obarvil na modro a umístil na podklad ve tvaru čtverce v bílé barvě. Vznikla tak hvězda modré barvy s třemi rameny a šesti paprsky, z nichž každý má svůj význam.

Nový symbol byl následně doplněn ještě o Aeskulapovu hůl značí sílu, zdraví a hojení.

Šestiramenný kříž s adaptovaným znakem lékařů byl jako registrovaná známka přihlášen k 1.únoru 1977. Použití na sanitkách a uniformách personálu je podmíněn splněním standardů výbavy a výcviku.

Také se tímto symbolem označují místa, kde je dostupná kvalifikovaná první pomoc a na směrovkách k nim, dále k označení výbavy záchranných týmů, knih, manuálů a dalších tiskovin s tématikou EMS, jakož i uniforem administrativního a pomocného personálu EMS.

Záchranářský znak Modrá hvězda životaKaždý z jednotlivých paprsků „hvězdy života“ reprezentuje jednu ze šesti funkcí záchranného řetězce: Rozpoznání stavu – Oznámení – Výjezd – Péče na místě – Péče během transportu a Předání k definitivní péči.

Každé samostatné rameno pak základní životní funkci: Vědomí – Dýchání – Oběh.

Had a Aeskulapova hůl jsou tradiční symboly medicíny a lékařského stavu. Historický vznik tohoto symbolu má zajímavý původ v dávné historii v zemích Přední Asie.

Tam byla a je dodnes velmi rozšířenou chorobou tzv. drakunkulóza. Vyvolává ji červ vlasovec o tloušťce 1-2 mm a délky až 1 metru. Starověcí lékaři postupovali při léčbě tak, že velmi opatrně a pozvolna navíjeli červa na rozštíplé dřívko. Procedura trvala někdy i několik dní a červ se nesměl přetrhnout. Jako důkaz své zručnosti si malovali mezopotamští lékaři na své štíty červa ovinutého kolem špejle. Starověcí řečtí a římští lékaři si později znak upravili.

Drakunkulóza v Evropě sice naštěstí neexistuje, ale schopnost lékařů vyjadřuje podobný symbol. Červa nahradila užovka (užovka stromová, Elaphe Iongissima) a špejli hůl. Užovka dostala přízvisko Aeskulapova podle řeckého boha Asklepia (latinsky Aesculapa), což byl syn Apolonův a pověstný lékař, který se stal bohem lékařství.

Symbolika Modrá hvězda života

Význam jednotlivých paprsků:

č. 1  Rozpoznání stavu: První „záchranáři“ na místě, většinou netrénovaní civilisté nebo osoby zapojené do incidentu, pozorují dění, snaží se pochopit, co se stalo, identifikují nebezpečí pro sebe a ostatní a přijímají vhodná opatření k zajištění bezpečnosti na místě


č. 2  Oznámení: Osvětlení stavu operátorům záchranné služby


č. 3  Odpověď: Reakce operátora na hlášený stav, vyslání záchranných složek, současně s tím poskytování první pomoci v rozsahu svých možností (možný TANR, pomoc hasičů, policie apod.)


č. 4  Péče na místě: Příjezd záchranných složek a jejich péče o postiženou osobu v rozsahu možností na místě


č. 5  Péče při transportu: Přeprava postižené osoby sanitním vozem či vrtulníkem případně jiným prostředkem záchranných složek do nemocnice na specializované pracoviště, opět probíhá během transportu péče v rozsahu možností


č. 6  Předání do definitivní péče: Předání postižené osoby v nemocnici ke specializované péči na oddělení urgentního přijmu či jiné odborné pracoviště

Označte si také své vybavení a oblečení záchranářskou symbolikou.