UPOZORNĚNÍ. Vzhledem k vládním opatřením mohou být některá výdejní místa Zásilkovny nedostupná . . . . . Prodejna Komunardů 55, Praha je bez omezení OTEVŘENÁ.

Znáte symboliku znaku záchranářů modrá hvězda života?

Symbolika znaku Modrá hvězda života

Každý asi známe tradiční znak všech záchranářů Modrá hvězda života,  který již považujeme v současné době za normální.

Je to symbol, který se v posledních desetiletích stal i u nás zcela běžně používaným označením vozidel záchranných služeb. Základní barva hvězdy je modrá. Musí být umístěna na bílém čtvercovém nebo kruhovém podkladě.

Administrativní personál a dispečeři mají hada a orámování hvězdy provedené ve stříbrné barvě a tato hvězda nemusí být na bílém podkladě.

Vozidlo ZZS III

Původně znak vznikl v USA na počátku sedmdesátých let minulého století kvůli rozepřím s organizací Červeného kříže, která tvrdila, že v té době používaný symbol záchranných služeb oranžový kříž v bílém poli, imituje uznávaný symbol Červeného kříže.

Z tohoto důvodu bylo vydáno Federálním úřadem National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), který má na starosti fungování záchranných služeb (Emergency Medical Service – EMS) na území USA, nařízení o vytvoření zcela nového symbolu EMS.

Pomocí upraveného amerického Medical Identification Vozidlo ZZS IISymbolu (MIS) červené barvy byla vytvořena modrá hvězda zhruba v podobě v jaké jí vídáme dodnes. Žádný složitý zázrak to přitom nebyl, MIS se jen obarvil na modro a umístil na podklad ve tvaru čtverce v bílé barvě. Vznikla tak hvězda modré barvy s třemi rameny a šesti paprsky, z nichž každý má svůj význam.

Nový symbol byl následně doplněn ještě o Aeskulapovu hůl značí sílu, zdraví a hojení.

Šestiramenný kříž s adaptovaným znakem lékařů byl jako registrovaná známka přihlášen k 1.únoru 1977. Použití na sanitkách a uniformách personálu je podmíněn splněním standardů výbavy a výcviku.

Také se tímto symbolem označují místa, kde je dostupná kvalifikovaná první pomoc a na směrovkách k nim, dále k označení výbavy záchranných týmů, knih, manuálů a dalších tiskovin s tématikou EMS, jakož i uniforem administrativního a pomocného personálu EMS.

Záchranářský znak Modrá hvězda životaKaždý z jednotlivých paprsků „hvězdy života“ reprezentuje jednu ze šesti funkcí záchranného řetězce: Rozpoznání stavu – Oznámení – Výjezd – Péče na místě – Péče během transportu a Předání k definitivní péči.

Každé samostatné rameno pak základní životní funkci: Vědomí – Dýchání – Oběh.

Had a Aeskulapova hůl jsou tradiční symboly medicíny a lékařského stavu. Historický vznik tohoto symbolu má zajímavý původ v dávné historii v zemích Přední Asie.

Tam byla a je dodnes velmi rozšířenou chorobou tzv. drakunkulóza. Vyvolává ji červ vlasovec o tloušťce 1-2 mm a délky až 1 metru. Starověcí lékaři postupovali při léčbě tak, že velmi opatrně a pozvolna navíjeli červa na rozštíplé dřívko. Procedura trvala někdy i několik dní a červ se nesměl přetrhnout. Jako důkaz své zručnosti si malovali mezopotamští lékaři na své štíty červa ovinutého kolem špejle. Starověcí řečtí a římští lékaři si později znak upravili.

Drakunkulóza v Evropě sice naštěstí neexistuje, ale schopnost lékařů vyjadřuje podobný symbol. Červa nahradila užovka (užovka stromová, Elaphe Iongissima) a špejli hůl. Užovka dostala přízvisko Aeskulapova podle řeckého boha Asklepia (latinsky Aesculapa), což byl syn Apolonův a pověstný lékař, který se stal bohem lékařství.

Symbolika Modrá hvězda života

Význam jednotlivých paprsků:

č. 1  Rozpoznání stavu: První „záchranáři“ na místě, většinou netrénovaní civilisté nebo osoby zapojené do incidentu, pozorují dění, snaží se pochopit, co se stalo, identifikují nebezpečí pro sebe a ostatní a přijímají vhodná opatření k zajištění bezpečnosti na místě


č. 2  Oznámení: Osvětlení stavu operátorům záchranné služby


č. 3  Odpověď: Reakce operátora na hlášený stav, vyslání záchranných složek, současně s tím poskytování první pomoci v rozsahu svých možností (možný TANR, pomoc hasičů, policie apod.)


č. 4  Péče na místě: Příjezd záchranných složek a jejich péče o postiženou osobu v rozsahu možností na místě


č. 5  Péče při transportu: Přeprava postižené osoby sanitním vozem či vrtulníkem případně jiným prostředkem záchranných složek do nemocnice na specializované pracoviště, opět probíhá během transportu péče v rozsahu možností


č. 6  Předání do definitivní péče: Předání postižené osoby v nemocnici ke specializované péči na oddělení urgentního přijmu či jiné odborné pracoviště

Označte si také své vybavení a oblečení záchranářskou symbolikou.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.